ADHD

Wat is het?

 

ADHD staat voor ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’. Kinderen of jongeren met ADHD kunnen zich moeilijk concentreren, zijn hyperactief, kunnen hun aandacht niet bij een onderwerp houden en zijn snel afgeleid. Dit geeft problemen op school. Het drukke gedrag  geeft ook vaak thuis problemen. Het kind of de jongere kan ook gedragsproblemen hebben die moeilijk onder controle te krijgen zijn. Door middel van een onderzoek wordt vastgesteld of het kind of de jongere werkelijk ADHD heeft. Niet ieder kind of iedere jongere die druk is en zich niet kan concentreren heeft ADHD. Altijd is het belangrijk te weten wat de oorzaak van druk gedrag en verminderde concentratie is.

 

Behandeling

 

Er zijn medicijnen voor kinderen en jongeren met ADHD. Die medicijnen helpen meestal wel en verminderen de hyperactiviteit en verbeteren de concentratie. Individueel moet bekeken worden of het gebruik van medicijnen raadzaam is. Als het mogelijk is om zonder medicijnen het kind te behandelen, heeft dat de voorkeur. Medicijnen voor ADHD bij kinderen zijn niet onomstreden.

 

De behandeling bestaat meestal uit het kind te helpen om de concentratie te verbeteren. De hyperactiviteit proberen we te verminderen door prikkels te verminderen in de leefomgeving van het kind of de jongere. Het kind leert ook zelf wat beter met prikkels om te gaan. Er worden zo nodig adviezen gegeven aan de school. Ouders krijgen ook voorlichting en aan hen wordt geleerd hoe ze beter met het drukke gedrag van hun kind kunnen omgaan. Belangrijk voor een kind of jongere met ADHD is dat de mensen uit de omgeving het kind ook positief blijven benaderen. Veel kinderen met ADHD ontwikkelen een negatief zelfbeeld omdat ze zoveel correctie nodig hebben. De behandelaar bekijkt daarom ook samen met de ouders hoe dit voorkomen kan worden en ze het kind of de jongere positief kunnen blijven benaderen.

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop