Regeling ten behoeve van

Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

 

Al sinds 2000 bestaat er een samenwerkingsverband tussen Psychologenpraktijk Brouwer en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Deze samenwerking betreft de psychologische en psychosociale hulpverlening aan personen die behoren tot de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 

 

Eén van de aspecten van de samenwerking is een regeling die er in voorziet dat de diaconieën van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland zich garant stellen voor de betaling van de kosten van de hulpverlening. Dit gebeurt als de persoon aan wie de hulp verleend wordt daartoe zelf niet of niet volledig in staat is. 

 

Het Deputaatschap Psychosociale Hulpverlening van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland heeft het volgende standpunt: 

 

“Het uitgangspunt is dat de persoon aan wie hulp verleend wordt in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor betaling van de kosten van de hulpverlening. De kosten voor de hulpverlening mogen echter geen reden zijn om van noodzakelijke hulpverlening af te zien, of deze te beperken. Indien nodig maakt de plaatselijke diaconie van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland een afweging om bij te dragen in de kosten van de hulpverlening.”

 

Indien nodig wende men zich tot de plaatselijke kerkenraad met het verzoek om een bijdrage in de kosten van de psychologische of psychosociale hulpverlening. De diaconie zal vervolgens met degene die het verzoek indient overleggen over het eventueel verstrekken van een diaconale bijdrage in de kosten van de hulpverlening. 

 

De kerkenraden van de Oud Gereformeerde Gemeenten zijn op de hoogte van de afspraken tussen Psychologenpraktijk Brouwer en het Deputaatschap Psychosociale Hulpverlening van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

 

Als u wilt dat wij eerst contact opnemen met uw kerkenraad, kunt u ons dit kenbaar maken (financiële administratie). 

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop