Algemeen

U kunt terecht bij Psychologenpraktijk Brouwer voor Behandeling, Begeleiding, Onderzoek en Advies. Voor uzelf, maar ook voor uw relatie, uw gezin of voor uw kinderen. 

 

Behandeling wordt geboden in het geval dat de problematiek naar verwachting tijdelijk is en door middel van gesprekken en advies verholpen of verminderd kan worden.
Soms is een problematiek niet (op korte termijn) te genezen. Dan zijn we er op gericht u te helpen zo goed mogelijk hier mee om te gaan. In dit geval is er sprake van begeleiding, wat vaak over een langere termijn gaat. Deze begeleiding kan soms ook in de thuissituatie gegeven worden.

 

Om er achter te komen wat de oorzaak is van de problematiek bij een volwassene, jongere of kind, kan een uitgebreid psychologisch onderzoek worden afgenomen. We spreken dan van een diagnostisch onderzoek

 

Hulp en advies wordt gegeven aan mensen met een verstandelijk beperking. Ook mensen die rondom een persoon met een verstandelijke beperking staan, kunnen bij ons hulp en begeleiding krijgen. Deze hulp vindt vaak plaats via voorzieningen waar mensen met een verstandelijke beperking verblijven en/of dagbesteding hebben.

 

Wij vinden de hulpvraag van de cliënt heel belangrijk. De hulpvraag is daarom richtinggevend in de hulpverlening. Welke hulp wij u kunnen bieden, hangt af van uw hulpvraag en van een eventuele zorgindicatie.

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop