Angst

Wat is het?

 

Sommige kinderen zijn angstig. Dat kan min of meer in het karakter van het kind zitten. Een kind kan ook angstig worden door een bepaalde gebeurtenis. Het kan zijn dat een kind zich om een bepaalde reden niet veilig voelt en denkt dat er gevaar dreigt. Een kind kan ook angstig zijn in bepaalde situaties of angstig zijn voor bepaalde dingen, zoals angst voor honden of angst voor water of angst om alleen te zijn. Een kind kan voor bijna alles bang zijn.

 

Een kind wat angstig is voelt zich onveilig.

 

Behandeling

 

Tijdens de behandeling wordt het kind aangeleerd om op een andere en realistische wijze te denken. Het kind moet ontdekken dat de angst niet nodig is. Er wordt gepraat met het kind en in die gesprekken wordt op het niveau van het kind uitgelegd hoe het beter kan denken en handelen. Er kan gebruik gemaakt worden van spel- en creatieve therapie.

 

Om een goed beeld te krijgen over wat er met het kind aan de hand is, worden de ouders al vroeg bij de behandeling betrokken. Ouders kunnen mee doen met de behandeling door ook thuis een stukje van de therapie toe te passen. Het kind moet zich thuis, maar ook in andere situaties meer veilig gaan voelen. Door ouders bij de behandeling te betrekken, kan de behandelduur worden verkort.

 

De behandelaar bespreekt alles met de ouders en kijkt wat de mogelijkheden zijn. De behandelaar geeft informatie over de aard van de behandeling en zo mogelijk over de duur van de behandeling.

 

De behandelmogelijkheden voor kinderen met angst zijn de laatste jaren sterk verbeterd.

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop