Syndroom van Asperger

Wat is het?

 

Het syndroom van Asperger is een stoornis in het autistisch spectrum. Mensen met het syndroom van Asperger verwerken informatie die ze krijgen op een andere manier dan mensen zonder autisme. Het is een stoornis van de informatieverwerking in de hersenen. Mensen met het syndroom van Asperger kunnen geen geheel maken van losse informatie die ze ontvangen. Daarom begrijpen ze andere mensen vaak niet. Ze kunnen ook situaties moeilijker doorzien.

 

Mensen met het syndroom van Asperger hebben zich anders ontwikkeld dan mensen zonder autisme op het terrein van taal, communicatie en sociale interactie. Ze ontwikkelen daardoor eenzijdige belangstelling en stereotiep gedrag. De mate en vorm waarin iemand een stoornis in het autistisch spectrum heeft, is per persoon heel verschillend.

 

Het is niet de persoon zelf die veel hinder van de stoornis beleeft, maar de mensen die met een persoon met het syndroom van Asperger moeten leven. Het syndroom van Asperger is niet te genezen.

 

Behandeling

 

Omdat de mensen die met een persoon met het syndroom van Asperger in gezinsverband leven de meeste hinder van de stoornis ondervinden, gaat in de behandeling de meeste aandacht naar hen. Zij hebben het meest nodig om te leren met een persoon met met syndroom van Asperger om te gaan en het zelf vol te houden. De echtgenoten of gezinsleden van mensen met Asperger krijgen begeleiding, in autisme-communicatie. Daarnaast worden allerlei adviezen gegeven hoe te handelen in moeilijke situaties. Omdat het vaak zwaar is om met een persoon met Asperger te leven, wordt in de behandeling ook aandacht gegeven aan het versterken van de identiteit van gezinsleden die met een persoon met Asperger leven.

 

Als de cliënt met het syndroom van Asperger gemotiveerd is, zijn er goede mogelijkheden voor persoonlijke behandeling of begeleiding, waarbij geprobeerd wordt de gevolgen van de stoornis te verminderen.

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop