Autisme

Wat is het?

 

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Kinderen met autisme verwerken dingen die ze horen en zien anders dan kinderen zonder autisme. Ze kunnen geen geheel maken van losse informatie die ze ontvangen. Daarom begrijpen ze vaak andere mensen niet. Ze kunnen ook situaties moeilijker doorzien.

 

Kinderen met autisme hebben zich anders ontwikkeld dan kinderen zonder autisme op het gebied van taal, communicatie en sociale interactie. Ze ontwikkelen daardoor eenzijdige belangstellingen en stereotiep gedrag.

 

Behandeling

 

Een autistische stoornis is niet te genezen. Maar door een goede behandeling en door goede begeleiding zijn de klachten aanzienlijk te verminderen. Kinderen kunnen leren zich anders te gedragen, zodat ze door andere kinderen en door volwassenen uit hun omgeving beter geaccepteerd worden. We geven begeleiding aan kinderen met autisme en aan hun ouders en de mensen die verder nog bij het kind betrokken zijn, zodat ook zij leren hoe met het kind om te gaan. Dit leidt meestal tot aanzienlijke verbeteringen.

 

Voor meer informatie klik hier voor:

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop