Vergoeding niet via basisverzekering

 

Vanaf 1 januari 2014 is er veel veranderd in de regeling met betrekking tot vergoeding voor hulp bij psychische problematiek.

De GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) is anders georganiseerd. Eerstelijns psychologische zorg en tweedelijns psychologische zorg zijn vervallen. Daarvoor in de plaats zijn gekomen de POH-GGZ, Basis Generalistische GGZ en Specialistische GGZ.

 

De wettelijke regelgeving op het gebied van de GGZ wordt bepaald door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Volgens de regelgeving door de NZa kan Psychologenpraktijk Brouwer voldoen aan de eisen voor het verlenen van Basis Generalistische GGZ.

Echter: alle zorgverzekeraars stellen naast de eisen van de NZa, nog aanvullende voorwaarden aan de uitvoering van Basis Generalistische GGZ, om voor vergoeding in aanmerking te komen. De belangrijkste extra voorwaarde die zorgverzekeraars stellen, is dat de behandeling daadwerkelijk grotendeels moet worden uitgevoerd door een zogenoemde hoofdbehandelaar (b.v. een Gz-psycholoog of orthopedagoog-generalist), en slechts voor een beperkt deel (20 tot 40 %) door een zogenoemde medebehandelaar (zoals een basispsycholoog of een orthopedagoog). En aan die extra voorwaarde kan Psychologenpraktijk Brouwer helaas niet voldoen.

 

Vandaar dat wij er vanuit gaan dat behandeling in het kader van Basis Generalistische GGZ niet voor vergoeding door de basisverzekering van de zorgverzekeraars in aanmerking komt.

 

 

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop