Begeleiding

Soms is behandeling onvoldoende om tot goede resultaten te komen. Psychologenpraktijk Brouwer biedt daarom ook ambulante begeleiding aan. 

 

Ambulante begeleiding vindt meestal thuis plaats en is een ingrijpende vorm van hulpverlening, voor een gezin maar meestal ook voor de cliënt persoonlijk. Er komt een hulpverlener of begeleider in huis, die thuis adviezen geeft en zegt wat sommige gezinsleden anders kunnen doen om de problematiek te verminderen of te verhelpen. Ambulante begeleiding geeft bij meerdere problemen goede resultaten.

 

Ambulante begeleiding is geschikt als de problematiek zich voor een groot gedeelte afspeelt in het gezin. Ook kan het zijn dat de behandeling in de praktijkruimte niet geschikt is om het probleem of de stoornis aan te pakken. Er zijn mensen die moeilijk datgene wat ze in de therapiesituatie hebben geleerd, toe kunnen passen in de thuissituatie. Dan is ambulante begeleiding in de thuissituatie een betere vorm van hulpverlening. 

 

Ambulante begeleiding wordt veelal gegeven bij mensen met ADHD, een aan autisme verwante stoornis, een ernstig gedragsprobleem of een verstandelijke beperking. Ambulante begeleiding kan ook gegeven worden als mensen dit zelf graag willen, of als er sprake is van lichamelijke beperking, bijvoorbeeld door ziekte. 

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop