Behandeltraject

Als u zich bij onze praktijk aanmeldt, wordt er direct of zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt voor het eerste consult (intakegesprek). 

 

Bij het eerste consult (het intakegesprek) wordt aan u een aantal vragen gesteld die te maken hebben met het probleem en de achtergrond van het probleem. Er wordt in grote lijnen gekeken naar het ontstaan van de problematiek en naar de factoren die er een rol in mee kunnen spelen. Belangrijk is uw eigen visie en de motivatie wat hulpverlening betreft. 

 

Na de intake vindt het tweede consult plaats, dat bestaat uit een kort psychologisch onderzoek. Daarbij wordt met behulp van psychologische tests (vragenlijsten) onderzoek gedaan naar persoonlijkheidseigenschappen en wordt vastgesteld in welke mate u psychische klachten ervaart. 

 

Tijdens het derde consult worden door de behandelaar de resultaten van het kort psychologisch onderzoek besproken. Op basis van de gegevens die tot nu toe bekend zijn, worden samen met u de behandeldoelen opgesteld. Als u toestemming daarvoor geeft, sturen wij bericht naar de huisarts, met diagnose en behandeldoelen. U bent vrij in het wel of niet toestemming geven voor bericht aan de huisarts.

 

De volgende consulten bestaan uit behandelgesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt de problematiek besproken en wordt via behandelmethodieken tot verandering in gedachten, gevoelens en/of gedrag gekomen. Als, wat wel eens kan gebeuren, verandering niet of onvoldoende plaats vindt, kan door de behandelaar een uitgebreid diagnostisch onderzoek worden geadviseerd. De consulten vinden meestal plaats met een frequentie van één keer per twee weken. De tussentijd tussen de gesprekken kan echter korter of ook langer zijn. De frequentie wordt afgesproken in overleg tussen u en de behandelaar. 

 

Bij aanmelding is meestal niet goed te zeggen hoe lang een behandeling gaat duren. In een aantal gevallen zijn enkele gesprekken voldoende. Soms is een langere tijd nodig. Veel hangt af van de soort problematiek en van uw omstandigheden. Indien de behandeling tot te weinig verbetering leidt, vindt overleg plaats over de mogelijke reden daarvan en over het vervolg (bijvoorbeeld nader onderzoek of doorverwijzing).

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop