Doelgroepen

Psychologenpraktijk Brouwer biedt hulp aan volwassenen, jongeren en kinderen (en hun ouders) en aan gezinnen.

 

Volwassenen

De hulpverlening is bij volwassenen voornamelijk gericht op het oplossen van;

 1. Individuele  problemen zoals bijvoorbeeld depressie, angst en onzekerheid.

 2. Problemen in de werksituatie zoals bijvoorbeeld conflicten of burn-out.

 3. Relatieproblemen zoals b.v. in huwelijk of familie.

 4. Opvoedingsproblemen b.v. het omgaan met moeilijk gedrag van een kind.

 5. Problemen die te maken hebben met een stoornis, zoals ADHD, Autisme of een Gedragsstoornis.

We geven ook adviezen bij eenvoudige vragen, die niet direct met een problematiek te maken hebben.

 

Jongeren en kinderen

Bij kinderen is de hulpverlening gericht op het behandelen van onder andere emotionele problemen (b.v. angst, teruggetrokken gedrag), psychosociale problemen (b.v. geen vriendjes kunnen krijgen, steeds ruzie maken) en gedragsproblemen (b.v. druk, niet luisteren). Gebrek aan sociale vaardigheden, autisme, ADHD, of gedragsproblemen.

 

Kinderen en jongeren kunnen last hebben van psychische problemen of gedragsproblemen. Van psychische problemen heeft een kind of de jongere vooral zelf last. Van gedragsproblemen heeft voornamelijk de omgeving last.

 

Bij psychische problemen kan worden gedacht aan:

 • angst en spanning

 • onzekerheid

 • somberheid, prikkelbaarheid

 • sociale angst (bv. door pesten)

 • faalangst

 • identiteitsproblematiek

 

Bij gedragsproblemen kan het volgende aan de hand zijn:

 • concentratieproblematiek

 • hyperactiviteit

 • impulsiviteit

 • agressie

 • liegen en stelen

 • overtreden van regels

 • drift-buien

 

Overige problemen kunnen zijn:

 • eetproblemen

 • slaapproblemen

 • problemen met zindelijkheid

 • tic-stoornis

 • hechtingsproblematiek

 • aan autisme verwante stoornissen, zoals PDD-NOS, stoornis van Asperger en ADHD

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop