Behandeling van mensen met een verstandelijke beperking

 

Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak ook kwetsbaar op sociaal-emotioneel gebied. Daardoor hebben zij een relatief grote kans op psychische klachten en stoornissen. Voor deze klachten en stoornissen is vaak behandeling nodig door een gedragsdeskundige (psycholoog of orthopedagoog).

 

In een praktijkvestiging

Als de cliënt bij zijn ouders thuis woont, zelfstandig woont, of verblijft in een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, kan behandeling plaatsvinden in de praktijk te Ridderkerk, Barneveld of Meteren. In veel gevallen is daarbij sprake van een licht verstandelijke beperking.
In de behandeling wordt rekening gehouden met het leeftijdsniveau waarop de cliënt functioneert, wat betreft verstandelijke capaciteiten en op sociaal-emotioneel gebied.

 

Binnen een instelling
Veel cliënten met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek verblijven binnen een instelling voor gehandicaptenzorg, waar (zeer) intensieve begeleiding en behandeling kan worden geboden.

 

Binnen een dergelijke instelling heeft de gedragsdeskundige een centrale rol als behandelaar. Veel cliënten die in een instelling wonen, hebben blijvend te maken met een (zeer) intensieve begeleidingsbehoefte, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van bijkomende ontwikkelingsstoornissen als autisme of ADHD, door een specifiek syndroom, of door een (zeer) ernstige vorm van verstandelijke beperking.

 

De gedragsdeskundige binnen een instelling draagt verantwoordelijkheid voor het uitzetten van de behandellijn. Vaak in overleg met andere behandelaars, zoals een AVG (arts verstandelijk gehandicapten), logopedist en fysiotherapeut. De behandeling betreft in principe het hele bestaan van de cliënt: hoe hij woont, hoe hij de dag besteedt, en hoe de vrije tijd wordt ingevuld. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de groepsindeling, het dagprogramma en het activiteitenprogramma.

 

Over de inhoud en de uitvoering van het begeleidings- en behandelplan vindt intensief overleg plaats tussen de gedragsdeskundige en de begeleiders die betrokken zijn bij de cliënt, zowel wat betreft wonen als wat dagbesteding betreft. Veiligheid en ontwikkeling van de cliënt zijn veelal kernbegrippen in de behandeling: wat is nodig zodat de cliënt zich veilig voelt?; wat is nodig zodat de cliënt zich kan ontwikkelen? 

 

Een specifieke rol heeft de gedragsdeskundige binnen een instelling als het gaat om de toepassing van vrijheidbeperkende maatregelen bij cliënten. Doel daarbij is, enerzijds de veiligheid voor de cliënt en zijn omgeving te waarborgen, maar tegelijkertijd zo min mogelijk beperkingen op te leggen aan de cliënt wat betreft bewegingsvrijheid en dergelijke.

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop