Onderzoek van mensen met een verstandelijke beperking

 

Wanneer
Veelal is een psychologisch onderzoek bij kinderen of volwassenen met een verstandelijke beperking nodig om de beeldvorming van de cliënt compleet te maken. Bijvoorbeeld om de begeleiding te verbeteren, of in verband met de aanvraag van een indicatie op het gebied van wonen, dagbesteding, onderwijs of werk.

 

De volgende vragen zijn daarbij aan de orde:

  • Niveau van verstandelijk functioneren

  • Niveau van sociale redzaamheid

  • Niveau van sociaal-emotioneel functioneren

 

In veel gevallen komen bij het psychologisch onderzoek ook andere vragen aan de orde, bijvoorbeeld in verband met gedragsproblematiek of bijkomende stoornissen zoals PDD-NOS, ADHD of dementie.

 

Hoe
Bij het onderzoek worden de gegevens over de cliënt systematisch verzameld en geordend. Zo wordt een beeld gevormd over het functioneren van de cliënt. Naar aanleiding van het onderzoek kan een diagnose worden gesteld met betrekking tot de aard en de ernst van de problematiek van de cliënt.

 

Binnen voorzieningen voor gehandicaptenzorg worden cliënten gevolgd in hun ontwikkeling op cognitief, zelfredzaamheids- en/of sociaal-emotioneel gebied. Soms door uitgebreid psychologisch onderzoek, vaker door middel van screening met behulp van vragenlijsten.

Bij kinderen met een verstandelijke beperking wordt de ontwikkeling op de diverse gebieden vaak jaarlijks getoetst. Bij oudere cliënten (boven de 50 jaar, bij cliënten met syndroom van Down boven 40 jaar), is er specifiek aandacht voor veroudering en verschijnselen van dementie.

 

Psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een gedragsdeskundige, veelal een orthopedagoog, onder supervisie van een Gz-psycholoog. Naast de cliënt, worden ook ouders en/of begeleiders bij het onderzoek betrokken.

Het psychologisch onderzoek van een cliënt met een verstandelijke beperking kan bestaan uit: dossieronderzoek, observatie, afname van tests en vragenlijsten en gesprekken met de cliënt en/of zijn ouders, vertegenwoordiger en begeleiders.

 

Kosten
Een psychologisch onderzoek in verband met beeldvorming duurt in totaal circa 12 uur, waarvan circa 6 uur om de gegevens te verzamelen en circa 6 uur om de gegevens uit te werken en te rapporteren.

Bij een uitgebreidere vraagstelling duurt een psychologisch onderzoek in totaal circa 16 uur, waarvan circa 8 uur om de gegevens te verzamelen en circa 8 uur om de gegevens uit te werken en te rapporteren.

 

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop