Hechtingsproblemen

Wat is het?

 

Voor een goede ontwikkeling van een kind is het belangrijk dat het in de eerste levensjaren een goede affectieve relatie met de ouders heeft en het veilig gehecht raakt. Soms verloopt het hechtingsproces niet goed. Er is dan sprake van een minder goede of slechte gehechtheid. Een kind met hechtingsproblemen is moeilijk op te voeden. De ouders kunnen het kind moeilijk bereiken. Het kind voelt zich niet veilig. Er zijn kinderen die erg in zichzelf gekeerd raken, maar er zijn ook kinderen die zich afzetten tegen de leefomgeving. Ze kunnen agressief en onredelijk zijn en onaangepast gedrag vertonen. Hechtingsproblemen komen relatief vaak voor bij adoptie, verlies van ouders, ziekte van ouders of het niet op een juiste manier beschikbaar zijn van de ouders. De oorzaak kan ook liggen in een moeilijk temperament.

 

Behandeling

 

Bij de behandeling worden de ouders betrokken. De behandelaar praat met het kind of de jongere en probeert een vertrouwensband op te bouwen. Dat kost soms veel tijd omdat een kind met hechtingsproblemen bijna niemand vertrouwt. De behandelaar probeert liefdevol, maar ook confronterend te zijn tegen het kind of de jongere. Ouders krijgen begeleiding in hoe ze met hun kind om kunnen gaan. Er is in de thuissituatie veel duidelijkheid en een goede structuur nodig. Er moet zoveel mogelijk stabiliteit zijn. Er moet weer opnieuw vertrouwen worden opgebouwd. Dit alles soms in de aanwezigheid van grote problematiek. De behandelingen van hechtingsproblemen duren meestal maanden en soms zelfs jaren.

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop