Kwaliteit

Psychologenpraktijk Brouwer streeft naar een hoge kwaliteit van hulpverlening. Medewerkers zijn professioneel opgeleid. Behandelaars hebben een universitaire opleiding psychologie of orthopedagogiek afgerond, en/of een specifieke opleiding op het gebied van psychosociale hulpverlening. Binnen de praktijk wordt aandacht besteed aan bijscholing, werkbegeleiding en supervisie.

 

De ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden wordt door ons nauwlettend gevolgd. Nieuwe therapievormen worden door ons pas gebruikt als het nut en de werkzaamheid duidelijk is bewezen. Tevens beoordelen we of een nieuwe methode principieel verantwoord is en geschikt voor onze cliënten.

 

Ditzelfde geldt ook voor test- en onderzoeksmateriaal. Het gebruik moet verantwoord zijn en het materiaal moet door de daarvoor aangewezen instantie (zoals Cotan) op onder meer betrouwbaarheid en doelmatigheid goed beoordeeld zijn.

 

De werkzaamheden die worden verricht binnen Psychologenpraktijk Brouwer vallen onder de werkingssfeer van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Kwaliteitswet Zorginstellingen en voor een gedeelte onder de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Het lidmaatschap van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) betekent dat de beroepsethiek van psychologen van toepassing is.  

Ons kwaliteitsstatuut vindt u hier

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop