Medewerkers van Psychologenpraktijk Brouwer zijn aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen. Dit betreft onder andere:

 

  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

  • Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)

  • Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT)

  • Vereniging EMDR Nederland (VEN)

  • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

  • Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP)

 

Niet tevreden

 

Vertel ons als u niet tevreden bent.

Ons streven is om u zo goed mogelijk te helpen. Wij willen dat u zich gehoord, gezien en begrepen voelt. Dat u vooral tevreden bent, het gaat immers om uw behandeling. Soms kan het echter gebeuren dat u ontevreden over uw behandeling bent of gewoon een klik met uw behandelaar mist: laat het uw behandelaar dan vooral weten. Hij of zij kan dan samen met u zoeken naar een oplossing. Transparantie over ontevredenheid of teleurstellingen maakt behandelingen alleen maar beter en leidt tot een hogere cliënttevredenheid.

Wanneer het niet lukt.

Wanneer u er samen met uw behandelaar niet uitkomt, kunt u contact opnemen met onze GGZ-manager, Maartje Timmerman. Zij zal er alles aan doen om samen met u en de behandelaar tot een oplossing te komen. U kunt haar per e-mail bereiken via ggz-manager@psychbrouwer.nl .

 

Wat als u er ook samen met onze GGZ manager niet uitkomt?

1. U kunt uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van onze praktijk. De klachtenfunctionaris bekijkt, samen met u, vanuit een onafhankelijke positie de hele situatie. Eventueel kan er, met uw toestemming, extern advies worden ingewonnen. U kunt de klachtenfunctionaris per e-mail bereiken via klachten@psychbrouwer.nl .

2. Komt u er ook samen met de klachtenfunctionaris niet uit, dan kunt u zich richten tot de externe geschillencommissie Zorg Algemeen, waarbij wij zijn aangesloten. Let u erop dat er kosten zijn verbonden aan het behandelen van uw klacht door de externe geschillencommissie.  

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop