Narcistische persoonlijkheid

Wat is het?

 

Iemand met narcisme heeft een gebrek aan empathie, houdt te weinig rekening met de gevoelens van andere mensen, heeft het gevoel bijzondere rechten te hebben, vindt zichzelf veel belangrijker dan de ander en wil bewonderd worden. Iemand met narcisme verwacht dat de ander klaar staat om te geven wat hij of zij nodig heeft. Zo niet, dan kan boosheid of soms verdriet of depressieve gevoelens het gevolg zijn. Mensen met narcisme ervaren niet dat ze narcistisch zijn. Het zijn mensen uit de omgeving die de problemen van narcisme ervaren en daar grote moeite mee hebben. Mensen uit de omgeving van iemand met narcisme, zoals echtgenoot en kinderen, vragen vaak hulp.

 

Behandeling

 

Van wezenlijk belang om werkelijk te veranderen is de motivatie van de cliënt met narcisme. De behandeling is meestal erg directief en confronterend. Bij de behandeling worden zo mogelijk ook de gezinsleden betrokken.


Ook echtgenoten en kinderen kunnen zich zelfstandig aanmelden als ze lijden onder de druk van een gezinslid met narcisme. We leren dan buiten de persoon met narcisme om hoe de gezinsleden met de problemen die zich voordoen, kunnen omgaan. Uiteraard rekening houdend met de privacy van degene met narcisme.

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop