Hoe

Het psychologisch onderzoek vindt plaats op verschillende manieren, onder meer afhankelijk van de leeftijd en van de problematiek. 

 

Onderzoek vindt plaats door gesprekken, (spel)observatie, afname van testen en vragenlijsten en het inwinnen van informatie bij anderen (bij kinderen: ouders en leerkrachten, bij volwassenen: in overleg met u).
 
Het diagnostisch onderzoek kan zich richten op verschillende aspecten, zoals: 

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

  • Sociale vaardigheden

  • Persoonlijkheid 

  • Emotionele problematiek

  • Intelligentie

  • Gedragsproblematiek 

  • Specifieke stoornissen (zoals ADHD en PDD)

  • Schoolsituatie (bij kinderen en jongeren)

 

Als u een onderzoek laat doen, krijgt u een uitgebreid verslag van de resultaten van het onderzoek. In het adviesgesprek worden de resultaten van het psychologisch onderzoek besproken en wordt er eventueel een advies gegeven voor behandeling of begeleiding. 

 

Kwaliteit

Aan iedere vestiging van Psychologenpraktijk Brouwer zijn medewerkers verbonden die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken van kinderen, jongeren en volwassenen. Een aantal medewerkers is gespecialiseerd in onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. De onderzoeken vinden plaats onder supervisie van een GZ-psycholoog.

 

Bij het stellen van een officiële diagnose maken we gebruik van het DSM-IV classificatiesysteem.

 

Kosten
Een uitgebreid psychologisch onderzoek duurt in totaal circa 16 uur, waarvan circa 8 uur om de gegevens te verzamelen en circa 8 uur om de gegevens uit te werken en te rapporteren. De kosten van het onderzoek bedragen 16 keer het geldende uurtarief.
Indien er al eerder onderzoek is gedaan (door ons of door een andere instantie) of als niet alle onderdelen van een uitgebreid psychologisch onderzoek nodig zijn, kan het onderzoek soms in minder tijd uitgevoerd worden. Informeer in deze speciale gevallen naar de mogelijkheden en de bijbehorende kosten.

 

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop