Sociale angst

Wat is het?

 

Er zijn kinderen die vroeg of wat later een sociale angst ontwikkelen. Ze zijn dan bang om

door andere mensen of andere kinderen gek of raar gevonden te worden. Ze zijn bang voor afwijzing. Bij kinderen kan deze angst naar voren komen in de vorm van huilen, woede-uitbarstingen, verstijven en zich terugtrekken uit sociale situaties. Kinderen hebben dit voornamelijk bij onbekende personen. De meeste kinderen proberen de voor hen angstige situaties uit de weg te gaan.

 

Behandeling

 

Met het kind wordt eerst een vertrouwensband opgebouwd. Dat is moeilijk voor een sociaal angstig kind, want de behandelaar is ook een onbekend persoon voor het kind. Daarna wordt, rekening houdend met het niveau van het kind, gekeken waar het kind verkeerd denkt en die verkeerde gedachten worden bijgesteld. De behandelaar laat het kind zien en soms ervaren dat het kind niet bang hoeft te zijn voor die dingen waar het bang voor is.

De ouders worden bij de behandeling betrokken. In veel gevallen krijgt het kind oefeningen mee naar huis. Met wensen van ouders en kinderen wordt rekening gehouden.

De  behandeling van sociale angst bij jongeren heeft overeenkomsten met de behandeling van sociale angst bij volwassenen.

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop