Syndroom van Asperger

Wat is het?

 

Het Syndroom van Asperger is een vorm van autisme. Het kind of de jongere met het Syndroom van Asperger heeft veel moeite met het op de juiste manier contact leggen met andere kinderen. Het kind wil wel bij andere kinderen horen en geaccepteerd worden maar krijgt dat niet voor elkaar omdat het sociaal inzicht mist. Het kind ziet niet wat andere kinderen nodig hebben en begrijpt niet hoe anderen denken en waarom ze bepaald gedrag vertonen. Een kind of jongere met Asperger heeft soms ook eigenaardige gewoonten, die door anderen niet begrepen worden. Soms zijn deze kinderen heel erg op zichzelf. Het Syndroom van Asperger komt meestal bij meerdere personen in een familie voor. Kinderen met het Syndroom van Asperger zijn vaak hoog intelligent.

 

Behandeling

 

De behandeling van een kind of jongere met het Syndroom van Asperger begint met voorlichting aan ouders en verzorgers. Zo nodig wordt contact op genomen met de school en wordt ook aan de groepsleerkracht informatie gegeven. Aan het kind wordt in de behandeling geleerd om sociaal gedrag te ontwikkelen, niet omdat hij of zij het begrijpt maar gewoon omdat het zo is. Kort en duidelijk en met visualisatie worden vaardigheden aangeleerd. Aan de ouders wordt autisme-communicatie aangeleerd. Dit is kort en duidelijk aangeven wat je van het kind of de jongere wil. Daarbij is ook voorspelbaarheid heel belangrijk. Het kind moet zoveel mogelijk weten waar het aan toe is en wat er gaat gebeuren. De behandelaar helpt de ouders in deze dingen, zodat er veel verlichting van de problematiek kan optreden. Dit zorgt voor meer begrip en ontspanning in het gezin. Tevens wordt er gekeken naar de dingen waar het kind of de jongere wel goed in is en zo mogelijk worden die kwaliteiten benut en ontwikkeld.

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop