Trauma

Wat is het?

 

Het kan zijn dat een kind of jongere is geconfronteerd met een traumatische gebeurtenis. Dat kan zijn verlies van een ouder of ander familielid; verlies van vrienden of vriendinnen; een ongeluk, inbraak, incest of wat er ook maar voor erg in het leven gebeuren kan. Een kind reageert vaak met lichamelijke klachten op een traumatische gebeurtenis. Buikpijn is een voorbeeld van een klacht die veel voorkomt. Een kind of jongere kan op trauma reageren met vreemd of teruggetrokken gedrag, agressie, eigenaardige opmerkingen. Leerprestaties kunnen achteruit gaan. Soms wordt een kind of jongere voor ouders en omgeving onbereikbaar.

 

Behandeling

 

Altijd wordt gewerkt aan een vertrouwensband tussen de behandelaar en het kind of de jongere. Er vindt een aantal gesprekken plaats waarin het kind of de jongere leert praten over wat is voor gevallen. Nare gebeurtenissen moeten worden verwoord en gevoelens moeten worden geuit. In veel gevallen moet het kind of de jongere leren cognities te veranderen. Door het vele piekeren en door het niet of onvoldoende uiten is vaak een verkeerde manier van denken ontstaan, die moet worden verbeterd en zo nodig recht gezet worden door de behandeling. Ouders worden in het behandelproces bij kinderen of jongeren betrokken, ze worden geïnformeerd over wat de behandelaar met het kind bespreekt. Als het nodig is worden de ouders of verzorgers adviezen gegeven hoe ze het kind of de jongere ook thuis kunnen helpen.

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop