Informeer in een vroeg stadium naar mogelijkheden tot vergoeding bij uw zorgverzekeraar, de gemeente of andere instanties, en naar de voorwaarden voor vergoeding. Niet in alle gevallen worden de kosten volledig of gedeeltelijk vergoed.

 

Psychologische en psychosociale zorg geboden door Psychologenpraktijk Brouwer, komt onder bepaalde voorwaarden via de aanvullende verzekeringen van de zorgverzekeraars voor vergoeding in aanmerking. Voor meer informatie, klik hier.

Voor jeugdigen (tot 18 jaar) heeft Psychologenpraktijk Brouwer contracten afgesloten met gemeenten in de regio Food-Valley (Barneveld, Ede, Rhenen, Veenendaal, Nijkerk, Scherpenzeel en Renswoude), de regio Zuid-Oost-Utrecht (o.a. Utrechtse Heuvelrug), de regio Rivierenland (Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel) en de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Maasdriel en Zaltbommel. Ook zijn er met diverse andere gemeenten afspraken gemaakt over de bekostiging van de hulp aan jeugdigen.

In sommige situaties zijn er mogelijkheden om (voor volwassenen) bij de gemeente een zorgindicatie aan te vragen voor begeleiding in het kader van de WMO.

Informeer bij ons of er regelingen zijn in uw specifieke gemeente en wat de voorwaarden hiervoor zijn.

 

Indien u een gedeelte van de kosten vergoed krijgt (van zorgverzekeraar, diaconie, werkgever e.d.), dan betaalt u zelf het verschil tussen het tarief en de ontvangen vergoeding. 

 

Voor leden van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland is er een aparte regeling ter ondersteuning in de kosten van de hulpverlening. Voor meer informatie hierover, klik hier.

 

Kerkenraden van andere kerkelijke gemeenten zijn regelmatig bereid de kosten van de consulten voor hun rekening te nemen, indien de kosten voor u een belemmering vormen om gebruik te maken van de hulpverlening vanuit Psychologenpraktijk Brouwer. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u dit overleggen met onze administratie (mevr. E. de Bel, medewerker financiële administratie). Wij zullen dan contact opnemen met de diaconie van uw kerkelijke gemeente en proberen een regeling af te spreken. U kunt ook zelf een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen bij uw diaconie. 

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop