Gehandicaptenzorg

Vanaf de start van Psychologenpraktijk Brouwer zijn wij ook actief binnen voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Vanuit Psychologenpraktijk Brouwer wordt op detacherings-basis gedragsdeskundige zorg geboden aan tal van voorzieningen op het gebied van verblijf, dagbesteding en behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze voorzieningen worden beheerd door de reformatorische organisaties voor gehandicaptenzorg Adullam, Siloah en De Schutse. Voor een overzicht van alle voorzieningen, klik hier. Voor het uitvoeren van de gedragsdeskundige zorg heeft Psychologenpraktijk Brouwer ongeveer 12 gedragsdeskundigen beschikbaar, allen universitair opgeleid als orthopedagoog of ontwikkelingspsycholoog. 

 

Naast detachering binnen voorzieningen, biedt Psychologenpraktijk Brouwer al vele jaren vanuit haar eigen vestigingen (te Ridderkerk, Barneveld en Meteren) individuele begeleiding en behandeling aan cliënten met een verstandelijke beperking. Ook wordt psychologisch onderzoek verricht als onderdeel van indicatie-aanvragen op het gebied van onder meer AWBZ-zorg, (speciaal) onderwijs en werk.

 

Psychologenpraktijk Brouwer wil, als expertisecentrum op het gebied van mensen met een verstandelijke beperking, kennis en ervaring beschikbaar stellen op het gebied van onderzoek, advisering, begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking, en aan hun ouders, vertegenwoordigers en zorgverleners.

 

Voor meer informatie klik hier voor:   

 

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop